Fundacja kultura nie boli została powołana w celu realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacji kulturotwórczych wydarzeń oraz rozwijania działań wspierających uczestnictwo w kulturze. Fundacja powstała w 2012 roku.

Go Culture to pierwsza polska agencja specjalizująca się w realizacji projektów z zakresu kultury, sztuki i rozrywki. Programuje i produkuje wydarzenia, a także dba o komunikację wartościowych projektów kulturalnych. Go Culture działa od 2010 roku.

Dyrektor programowy
Anna Król
Tel. 508 012 170
anna.krol@big-book.pl
Produkcja
Małgorzata Stanowska, „Kultura nie boli”
Tel. (22) 416 42 27, 792 308 626 / 790 606 875
malgorzata.stanowska@kulturanieboli.pl
Współpraca z partnerami i miejscami satelickimi
Paweł Papis, „Kultura nie boli”
Tel. (22) 416 42 27
biuro@big-book.pl
Komunikacja i promocja:
Katarzyna Petrykowska, Go Culture
Tel. (22) 415 73 62, 790 797 611
katarzyna.petrykowska@goculture.pl

Fundacja „Kultura nie boli” , ul. Puławska 24A/32, 02-512 Warszawa // Kontakt: 22 499 10 10, fundacja@kulturanieboli.pl // Numer KRS: 0000437224, NIP: 5213639154, REGON: 146359937 // Numer konta: 27 2130 0004 2001 0614 2285 0001